LIONS Club Prešov

Členovia prešovského klubu LIONS

Vitajte

na stránkach Lions Club Prešov.


Naše poslanie je dobrovoľne a nezištne pomáhať vo svojom okolí takým ľuďom, ktorí to potrebujú.Lions Club logo

Dražili sme obrazy

Vyzeralo to vážne, dôstojne a dôveryhodne ... Lions klub Prešov zorganizoval v spolupráci s Galériou Per Spectrum verejnú dražbu obrazov, ktorá sa odohrala 4. mája 2007 v priestoroch dvorany Evanjelického kolégia v Prešove.
SPOLUORGANIZÁTOR: Galéria Per Spectrum je súkromnou galériou, ktorá združuje výhradne akademických maliarov z Prešova. Na tejto aukcii bola gestorom originality diel, gestorom ceny jednotlivých diel a p. riaditeľka galérie, Mgr. Kotalová, aj moderátorkou, spíkrom a licitátorom v jednej osobe. Páčila sa veľmi, bola minimálne tak dobrá ako tie obrazy.
SPONZORI: Bez nich sa takáto akcia urobiť nedá. Generálnym sponzorom bol Mercedes Benz . Pre istotu, ak by si niekto nevedel spomenúť o čo ide, pristavili najnovší model triedy „C“ pred vchod budovy. Ďalšími boli Opal Fytos, Záhrada Real a Minerálne vody. Za pochopenie a účasť na akcii veľká vďaka.
DRAŽITELIA: Boli veľmi milí, disciplinovaný a hladní po kvalitných dielach. Každý účastník vydražené dielo zaplatil, takže prebehlo všetko transparentne a korektne.
PROSTREDIE: Krásna historická dvorana, čosi ako aula vyššej strednej stredovekej školy. Bola dôstojne vyzdobená a dávala dôstojný rámec podujatiu.
ORGANIZÁCIA: K aukcii bol vydaný katalóg, v ktorom boli zverejnené všetky diela, ktoré sa mali dražiť. V katalógu bol popis diela, identifikácia autora a odporúčaná cena. Hodinu pred aukciou, si bolo možné prehliadnuť všetky diela. Každé dielo bolo skontrolované a osvedčená jeho originalita. Po ukončení aukcie, po vyplatení diela si dielo majiteľ bral domov.
VÝŤAŽOK: Keďže šlo o charitatívnu akciu, každý z autorov nasadil vyvolávaciu cenu o 10% nižšie ako bola jeho očakávaná cena. Reálny výnos sa po odpočítaní tejto ceny delil rovným dielom medzi autora a Lions klub. Celkovo sa predalo viac ako 60% dražených diel.
Boli sme veľmi spokojní. Máme za sebou prvú skúsenosť a veríme, že sa budeme do budúcna len zlepšovať.

Naše projekty

Arr Left
Arr Right

Galéria fotiek

Pic 6

viac

Ani kvapka nazmar

Pic 7

„Škoda by bolo ... “ konštatovala v jednom z pozvaní na túto akciu sekretárka klubu Dada. Ponuka na túto akciu prišla od p. Ostrožoviča, vinára ...

viac